Anti-communist ne demek?

"Anti-communist" kelimesi, "komünizm karşıtı" anlamına gelir ve komünizm ideolojisine, komünist partilere veya komünist politikalara karşı olan bir kişiyi, grubu veya tutumu ifade eder.

Komünizm karşıtları, genellikle bireysel özgürlükler, özel mülkiyet hakları ve serbest piyasa ekonomisini destekler ve komünizmin ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda yarattığı olarak görülen sorunlara dikkat çekerler. Bu terim, özellikle Soğuk Savaş döneminde popüler hale gelen ve komünizmin yayılmasına karşı çıkan siyasi bir hareketi ve ideolojiyi belirtir.

"Komünizm karşıtı" ifadesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu, doğrudan komünizme karşı ideolojik ve politik bir duruşu tanımlar.İşte "anti-communist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-communist politician argued that embracing capitalism was essential for the country's prosperity."

Türkçe: "Komünizm karşıtı politikacı, ülkenin refahı için kapitalizmi benimsemenin hayati önem taşıdığını savundu."


English: "During the Cold War, anti-communist sentiments were widespread in the United States."

Türkçe: "Soğuk Savaş döneminde, Amerika Birleşik Devletleri'nde komünizm karşıtı duygular yaygındı."


English: "The writer was known for his anti-communist views and was often criticized by left-wing groups."

Türkçe: "Yazar, komünizm karşıtı görüşleriyle tanınıyordu ve sık sık sol kanat gruplar tarafından eleştiriliyordu."


English: "Anti-communist movements played a crucial role in the fall of several communist regimes in Eastern Europe."

Türkçe: "Komünizm karşıtı hareketler, Doğu Avrupa'da birkaç komünist rejimin düşüşünde kritik bir rol oynadı."


English: "The historical documentary series examines the impact of anti-communist policies on global politics."

Türkçe: "Tarihi belgesel serisi, komünizm karşıtı politikaların küresel politika üzerindeki etkisini inceliyor."

Yorumlar