Anti-conservation ne demek?

"Anti-conservation" kelimesi, "koruma karşıtlığı" anlamına gelir ve doğal kaynakların, çevrenin veya kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir yönetimiyle ilgili çabaların, politikaların veya hareketlerin muhaliflerini ifade eder.

Bu terim, genellikle ekonomik kalkınma, sanayileşme veya kentsel genişleme gibi amaçlar doğrultusunda çevre koruma çabalarına karşı çıkan bireyleri, grupları veya politikaları tanımlamak için kullanılır. Koruma karşıtlığı, doğa koruma alanlarının ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılmasını destekleyebilir ve bu süreçte sürdürülebilirlik ve ekolojik dengenin korunması gibi konuları ikincil öneme atabilir.

Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan çevre koruma ve sürdürülebilirlik ilkelerine karşıt duruşları ve uygulamaları tanımlar.İşte "anti-conservation" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-conservation policies of the government have led to widespread deforestation in the region."

Türkçe: "Hükümetin koruma karşıtlığı politikaları, bölgede yaygın orman kaybına yol açtı."


English: "Activists criticize the anti-conservation stance of some corporations that prioritize profits over environmental health."

Türkçe: "Aktivistler, çevresel sağlığı kârın üzerinde tutan bazı şirketlerin koruma karşıtlığı tutumunu eleştiriyor."


English: "The debate on land use highlights the conflict between conservationists and anti-conservation developers."

Türkçe: "Arazi kullanımı üzerine yapılan tartışma, korumacılar ile koruma karşıtı geliştiriciler arasındaki çatışmayı vurguluyor."


English: "Anti-conservation practices in fishing industries threaten the sustainability of marine ecosystems."

Türkçe: "Balıkçılık endüstrilerindeki koruma karşıtlığı uygulamaları, deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor."


English: "The report exposes the anti-conservation efforts that undermine initiatives to protect endangered species."

Türkçe: "Rapor, nesli tehlike altındaki türleri koruma girişimlerini baltalayan koruma karşıtlığı çabalarını ortaya koyuyor."

Yorumlar