Anti-conservationist ne demek?

"Anti-conservationist" kelimesi, "koruma karşıtı" anlamına gelir ve doğal kaynakların, çevrenin veya kültürel mirasın korunmasıyla ilgili çabaların, politikaların veya hareketlerin muhaliflerini ifade eder.

Bu terim, genellikle ekonomik kalkınma, sanayileşme, kentsel genişleme veya kişisel çıkarlar gibi sebeplerle çevre koruma çabalarına karşı çıkan bireyleri veya grupları tanımlamak için kullanılır. Koruma karşıtı kişiler, çevresel sınırlamaların ekonomik büyüme üzerindeki kısıtlamalarını vurgulayabilir ve kısa vadeli ekonomik kazançları uzun vadeli ekolojik sürdürülebilirlikten daha önemli bulabilirler.

Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan çevre koruma ilkelerine karşıt duruşları ve eylemleri tanımlar.İşte "anti-conservationist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-conservationist lobby argued against the new national park, citing economic constraints."

Türkçe: "Koruma karşıtı lobi, ekonomik kısıtlamaları gerekçe göstererek yeni milli parka karşı çıktı."


English: "Anti-conservationist practices have been criticized for prioritizing short-term profit over long-term environmental sustainability."

Türkçe: "Koruma karşıtı uygulamalar, uzun vadeli çevresel sürdürülebilirliğin üzerinde kısa vadeli kârı önceliklendirmekle eleştirildi."


English: "The debate between conservationists and anti-conservationists is often centered around the use of natural resources."

Türkçe: "Korumacılar ile koruma karşıtları arasındaki tartışma, genellikle doğal kaynakların kullanımı etrafında yoğunlaşır."


English: "Anti-conservationist views have influenced certain policies that lead to increased exploitation of protected areas."

Türkçe: "Koruma karşıtı görüşler, korunan alanların artan sömürüsüne yol açan belirli politikaları etkilemiştir."


English: "Environmentalists challenge the anti-conservationist perspective that overlooks the importance of biodiversity."

Türkçe: "Çevreciler, biyolojik çeşitliliğin önemini göz ardı eden koruma karşıtı perspektife meydan okuyor."

Yorumlar