Anti-consumerism ne demek?

"Anti-consumerism" kelimesi, "tüketimcilik karşıtlığı" anlamına gelir ve aşırı tüketim kültürüne, mal ve hizmetlerin sürekli tüketimine karşı çıkan bir fikir akımı veya hareketi ifade eder.

Tüketimcilik karşıtlığı, tüketim toplumunun insanları sürekli alışveriş yapmaya teşvik eden yapılarını ve bu yapıların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini, sosyal ilişkiler ve bireysel mutluluk üzerindeki zararlarını eleştirir. Bu hareket, daha sade bir yaşam tarzını, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını ve kaynakların daha bilinçli kullanımını savunur. Tüketimcilik karşıtlığı, insanların mutluluğunun malzeme birikiminden ziyade kişisel ilişkiler, topluluk içindeki etkileşimler ve manevi tatmin gibi unsurlarla daha yakından ilişkili olduğu fikrine dayanır.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan modern tüketim toplumunun eleştirisini ve alternatif yaşam tarzlarına yönelik bir yaklaşımı tanımlar.İşte "anti-consumerism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-consumerism movement is gaining traction as more people become aware of the environmental costs of overconsumption."

Türkçe: "Aşırı tüketimin çevresel maliyetlerinin farkına varan daha fazla insanla birlikte tüketimcilik karşıtlığı hareketi ivme kazanıyor."


English: "Her blog on anti-consumerism challenges readers to reconsider their shopping habits and the impact of their consumption on the planet."

Türkçe: "Tüketimcilik karşıtlığı üzerine yazdığı blog, okuyucuları alışveriş alışkanlıklarını ve tüketimlerinin gezegene olan etkisini yeniden düşünmeye davet ediyor."


English: "Anti-consumerism advocates argue that true happiness comes from experiences and relationships, not material possessions."

Türkçe: "Tüketimcilik karşıtlığı savunucuları, gerçek mutluluğun maddi sahip olmalardan değil, deneyimlerden ve ilişkilerden geldiğini savunuyor."


English: "The documentary highlights the rise of anti-consumerism and how it is inspiring a shift towards minimalism and sustainable living."

Türkçe: "Belgesel, tüketimcilik karşıtlığının yükselişini ve bunun minimalizm ve sürdürülebilir yaşama doğru bir değişim ilham verdiğini vurguluyor."


English: "Festivals promoting anti-consumerism offer workshops on DIY projects, upcycling, and how to live a less consumer-driven life."

Türkçe: "Tüketimcilik karşıtlığını teşvik eden festivaller, kendin yap projeleri, ürünleri yeniden değerlendirme ve daha az tüketim odaklı bir yaşam sürme üzerine atölye çalışmaları sunar."

Yorumlar