Anti-corporate ne demek?

"Anti-corporate" kelimesi, "şirket karşıtı" anlamına gelir ve büyük şirketlerin veya çok uluslu şirketlerin uygulamalarına, politikalarına veya genel etkisine karşı çıkan tutumları, hareketleri veya fikirleri ifade eder.

Şirket karşıtlığı, genellikle şirketlerin çevresel zararlara, sosyal adaletsizliklere veya ekonomik güçlerinin kötüye kullanımına karşı bir tepki olarak ortaya çıkar. Bu hareket, şirketlerin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmeyi ve etik, sürdürülebilir alternatiflerin benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlar. "Şirket karşıtı" ifadesinin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu terim, doğrudan büyük şirketlere ve kapitalist ekonomi yapısına eleştirel bir bakış açısını tanımlar.İşte "anti-corporate" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-corporate protest aimed to highlight the environmental damage caused by large oil companies."

Türkçe: "Şirket karşıtı protesto, büyük petrol şirketlerinin neden olduğu çevresel zararlara dikkat çekmeyi amaçladı."


English: "Her documentary takes an anti-corporate stance, criticizing the fast fashion industry for its unethical labor practices."

Türkçe: "Belgeseli, hızlı moda endüstrisinin etik olmayan işçilik uygulamalarını eleştiren şirket karşıtı bir duruş sergiliyor."


English: "Anti-corporate activists are pushing for legislation that would hold corporations accountable for their carbon emissions."

Türkçe: "Şirket karşıtı aktivistler, şirketlerin karbon salımlarından sorumlu tutulmasını sağlayacak yasaların kabul edilmesi için baskı yapıyor."


English: "The anti-corporate movement supports small businesses and local economies as a way to challenge corporate dominance."

Türkçe: "Şirket karşıtı hareket, şirket egemenliğine meydan okuma yolunda küçük işletmeleri ve yerel ekonomileri destekliyor."


English: "He writes an anti-corporate blog that critiques the influence of multinational corporations on global food systems."

Türkçe: "Çok uluslu şirketlerin küresel gıda sistemleri üzerindeki etkisini eleştiren şirket karşıtı bir blog yazıyor."

Yorumlar