Anti-corrosion ne demek?

"Anti-corrosion" kelimesi, "pas önleyici" veya "korozyon karşıtı" anlamına gelir ve malzemelerin, özellikle metallerin, zamanla oksijen ve diğer kimyasal etmenlerin neden olduğu aşınma ve yıpranma (korozyon) süreçlerine karşı korunmasını sağlayan yöntemleri, teknikleri veya maddeleri ifade eder.

Korozyon karşıtlığı, yapısal bütünlüğün korunması, uzun ömürlü kullanım ve maliyet etkinliği gibi amaçlarla birçok endüstride önemli bir yere sahiptir. Bu terim genellikle gemi yapımı, otomotiv, inşaat ve petrol gibi sektörlerde paslanma ve korozyonu önlemek amacıyla kullanılan kaplamalar, boyalar, koruyucu spreyler ve diğer koruyucu teknolojilerle ilişkilidir.

"Pas önleyici" veya "korozyon karşıtı" ifadesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu terimler doğrudan malzemelerin korozyondan korunmasına yönelik somut teknik ve çözümleri tanımlar.İşte "anti-corrosion" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The bridge was coated with an anti-corrosion paint to protect it from rusting."

Türkçe: "Köprü, paslanmaya karşı korumak için pas önleyici boya ile kaplandı."


English: "Anti-corrosion measures are crucial for maintaining the integrity of offshore platforms."

Türkçe: "Pas önleyici önlemler, açık deniz platformlarının bütünlüğünü korumak için hayati öneme sahiptir."


English: "They used anti-corrosion materials in the construction of the pipeline to prevent leaks."

Türkçe: "Boru hattının inşaatında sızıntıları önlemek için pas önleyici malzemeler kullanıldı."


English: "In the automotive industry, anti-corrosion coatings are applied to vehicles to extend their lifespan."

Türkçe: "Otomotiv endüstrisinde, araçların ömrünü uzatmak için pas önleyici kaplamalar uygulanır."


English: "Research on anti-corrosion technologies continues to evolve, offering new solutions to combat metal degradation."

Türkçe: "Metal aşınmasına karşı yeni çözümler sunan pas önleyici teknolojiler üzerine yapılan araştırmalar gelişmeye devam ediyor."

Yorumlar