Anti-corrosive ne demek?

"Anti-corrosive" kelimesi, "pas önleyici" veya "korozyona karşı koruyucu" anlamına gelir ve malzemeleri, özellikle metalleri, korozyona karşı korumak için tasarlanmış ürünleri veya kaplamaları ifade eder.

Bu terim, metallerin oksijen, su ve diğer kimyasal etmenlerle tepkimeye girerek bozulmasını önleyen boyalar, kaplamalar, spreyler ve diğer koruyucu maddeler için kullanılır. Korozyona karşı koruyucu malzemeler, endüstriyel ekipmanların, yapıların ve taşıtların ömrünü uzatmak, yapısal bütünlüğü korumak ve bakım maliyetlerini azaltmak amacıyla geniş bir uygulama alanına sahiptir.

"Pas önleyici" ifadesinin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu, doğrudan malzemeleri fiziksel bozulmadan korumaya yönelik somut işlev ve uygulamaları tanımlar.İşte "anti-corrosive" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company specializes in producing anti-corrosive coatings for marine environments."

Türkçe: "Şirket, deniz ortamları için pas önleyici kaplamalar üretmekte uzmanlaşmıştır."


English: "Using anti-corrosive materials in the construction of the water tank will ensure its longevity."

Türkçe: "Su tankının inşasında pas önleyici malzemeler kullanmak, uzun ömrünü garanti edecektir."


English: "Anti-corrosive treatments are essential for maintaining the infrastructure of industrial plants."

Türkçe: "Endüstriyel tesislerin altyapısını korumak için pas önleyici tedaviler hayati öneme sahiptir."


English: "The engineer recommended an anti-corrosive primer to prevent rust on the metal structure."

Türkçe: "Mühendis, metal yapıda paslanmayı önlemek için pas önleyici bir astar önerdi."


English: "Investing in anti-corrosive technology can significantly reduce maintenance costs for bridges and highways."

Türkçe: "Pas önleyici teknolojiye yatırım yapmak, köprüler ve otoyollar için bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir."

Yorumlar