Anti-counterfeiting ne demek?

"Anti-counterfeiting" kelimesi, "sahteciliğe karşı" veya "sahte ürünle mücadele" anlamına gelir ve sahte ürünlerin üretimini, dağıtımını ve satışını önlemeye yönelik çabaları, teknikleri veya yöntemleri ifade eder.

Sahteciliğe karşı önlemler, marka sahiplerinin, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların hakiki ürünlerin korunması, tüketicilerin sahte ürünlerin zararlarından korunması ve yasal olmayan ticaretin engellenmesi için benimsediği politikaları ve teknolojileri kapsar. Bu terim, genellikle güvenlik etiketleri, hologramlar, dijital kimlik doğrulama sistemleri gibi teknolojik çözümleri ve sahte ürünlerle mücadelede hukuki ve düzenleyici çerçeveleri tanımlar.

"Sahteciliğe karşı" ifadesinin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu, doğrudan sahte ürünlerin üretim ve dağıtımını önlemeye yönelik somut strateji ve uygulamaları tanımlar.


İşte "anti-counterfeiting" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company implemented advanced anti-counterfeiting measures to protect its brand."
Türkçe: "Şirket, markasını korumak için gelişmiş sahteciliğe karşı önlemler uyguladı."

English: "Anti-counterfeiting technologies have become increasingly sophisticated to keep up with counterfeiters."
Türkçe: "Sahtecilere ayak uydurmak için sahteciliğe karşı teknolojiler giderek daha karmaşık hale geldi."

English: "Governments are stepping up their anti-counterfeiting efforts to safeguard consumers."
Türkçe: "Hükümetler, tüketicileri korumak için sahteciliğe karşı çabalarını artırıyor."

English: "The anti-counterfeiting campaign educates the public on the risks of buying fake products."
Türkçe: "Sahteciliğe karşı kampanya, halkı sahte ürün satın almanın riskleri konusunda bilgilendiriyor."

English: "Collaboration between countries is crucial for effective anti-counterfeiting enforcement."
Türkçe: "Etkili sahteciliğe karşı uygulama için ülkeler arası işbirliği hayati önem taşır."

Yorumlar