Anti-crack ne demek?

"Anti-crack" kelimesi, "çatlamaya karşı" veya "çatlak önleyici" anlamına gelir ve malzemelerin yüzeyinde çatlak oluşumunu önlemeye yönelik ürünleri, teknikleri veya yöntemleri ifade eder.

Bu terim genellikle yapı malzemeleri, boya ve kaplamalar, yol yapımı ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanılan çatlak önleme yöntemleriyle ilişkilendirilir. Çatlak önleyici teknolojiler ve malzemeler, yapısal bütünlüğü korumak, su sızıntılarını önlemek ve malzemenin ömrünü uzatmak amacıyla tasarlanmıştır.

"Çatlamaya karşı" ifadesinin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu, doğrudan fiziksel çatlakların oluşumunu önlemeye yönelik somut çözümleri ve uygulamaları tanımlar.İşte "anti-crack" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The new anti-crack formula in the concrete mix increases the durability of the pavement."

Türkçe: "Beton karışımındaki yeni çatlak önleyici formül, kaldırımın dayanıklılığını artırır."


English: "Anti-crack coatings are applied to the exterior walls to prevent damage from temperature changes."

Türkçe: "Sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan zararı önlemek için dış duvarlara çatlak önleyici kaplamalar uygulanır."


English: "The bridge was designed with anti-crack features to withstand earthquakes."

Türkçe: "Köprü, depremlere dayanacak şekilde çatlak önleyici özelliklerle tasarlandı."


English: "Using anti-crack fibers in the plaster helps to keep the surface smooth and intact for years."

Türkçe: "Sıvada çatlak önleyici lifler kullanmak, yüzeyin yıllarca pürüzsüz ve sağlam kalmasına yardımcı olur."


English: "The manufacturer claims that their anti-crack sealant can extend the life of asphalt roads."

Türkçe: "Üretici, çatlak önleyici mühürleyicilerinin asfalt yolların ömrünü uzatabileceğini iddia ediyor."

Yorumlar