Anti-cult ne demek?

"Anti-cult" kelimesi, "tarikat karşıtı" veya "kült karşıtı" anlamına gelir ve genellikle bireylerin özgürlüğünü kısıtlayan, manipülatif veya zararlı dini veya sosyal hareketlere karşı çıkan çabaları, politikaları veya hareketleri ifade eder.

Bu terim, zararlı olarak görülen dini veya sosyal gruplara, özellikle de bireylerin özgür iradesini ve haklarını ihlal eden, kendi üyeleri üzerinde aşırı kontrol uygulayan gruplara yönelik eleştirel bir bakış açısını ve bunlarla mücadele etmeyi amaçlayan faaliyetleri kapsar. "Tarikat karşıtı" ifadesi, genellikle bu tür grupların faaliyetlerinin açığa çıkarılması, üyelerinin korunması ve bu grupların etkilerinin azaltılması amacıyla yapılan bilgilendirme kampanyaları, yasal düzenlemeler ve toplumsal farkındalık çalışmalarını tanımlar.

"Kült karşıtı" ifadesinin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu, doğrudan zararlı gruplara karşı alınan somut önlemleri ve tutumları tanımlar.İşte "anti-cult" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-cult organization provides support and resources for individuals seeking to leave harmful groups."

Türkçe: "Tarikat karşıtı organizasyon, zararlı gruplardan ayrılmak isteyen bireyler için destek ve kaynaklar sağlar."


English: "He wrote a book detailing his experiences within the cult and his journey to becoming an anti-cult activist."

Türkçe: "Kült içindeki deneyimlerini ve tarikat karşıtı bir aktivist olma yolculuğunu detaylandıran bir kitap yazdı."


English: "The documentary exposes the dangers of cults and highlights the importance of anti-cult education."

Türkçe: "Belgesel, tarikatların tehlikelerini ortaya koyar ve tarikat karşıtı eğitimin önemini vurgular."


English: "Anti-cult movements have been instrumental in passing legislation to protect vulnerable individuals from exploitation."

Türkçe: "Tarikat karşıtı hareketler, savunmasız bireylerin sömürülmesinden korunmasına yönelik yasaların geçirilmesinde etkili olmuştur."


English: "The conference on anti-cult practices discussed strategies for combating the influence of destructive cults."

Türkçe: "Tarikat karşıtı uygulamalar konferansında, yıkıcı tarikatların etkisini mücadele etme stratejileri tartışıldı."

Yorumlar