Anti-defamation ne demek?

"Anti-defamation" kelimesi, "ifadeye karşı" veya "karalama karşıtı" anlamına gelir ve bireylerin veya grupların itibarına zarar verme amacı taşıyan yalan ve asılsız iddialara karşı çıkan çabaları, politikaları veya hareketleri ifade eder.

Bu terim, genellikle insanların veya organizasyonların haksız yere karalanmasını önlemek, bu tür suçlamalara karşı hukuki koruma sağlamak ve toplumda daha adil ve saygılı bir iletişim ortamı oluşturmak için kullanılır. "Karalama karşıtı" çabalar, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde, itibar koruma, haksız ithamlara karşı savunma ve doğruluk, şeffaflık ile dürüstlüğü teşvik etmeyi hedefler.

"Ifadeye karşı" ifadesinin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu, doğrudan bireylerin veya grupların itibarını koruma amacı taşıyan somut önlemleri ve uygulamaları tanımlar.


İşte "anti-defamation" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The organization launched an anti-defamation campaign to combat online harassment."
Türkçe: "Organizasyon, çevrimiçi tacizi engellemek için bir karalama karşıtı kampanya başlattı."

English: "Legal experts discussed the importance of anti-defamation laws in protecting individuals' rights."
Türkçe: "Hukuk uzmanları, bireylerin haklarını korumada ifadeye karşı yasaların önemini tartıştı."

English: "The anti-defamation policy aims to prevent false accusations against employees within the company."
Türkçe: "Karalama karşıtı politika, şirket içinde çalışanlara yönelik asılsız suçlamaları önlemeyi amaçlar."

English: "Celebrities often use anti-defamation clauses in contracts to safeguard their reputation."
Türkçe: "Ünlüler, itibarlarını korumak için sözleşmelerde sıklıkla karalama karşıtı maddeler kullanır."

English: "Journalists are trained to adhere to anti-defamation standards to ensure fair reporting."
Türkçe: "Gazeteciler, adil raporlama sağlamak için karalama karşıtı standartlara uymak üzere eğitilir."

Yorumlar