Anti-depression ne demek?

"Anti-depression" kelimesi, "depresyona karşı" anlamına gelir ve depresyonun önlenmesi, tedavisi veya yönetimi ile ilgili çabaları, yöntemleri veya tedavileri ifade eder.

Bu terim, genellikle depresyon belirtilerini hafifletmek, depresyonun etkilerini azaltmak veya depresyondan muzdarip bireylerin iyileşmesini desteklemek için kullanılan ilaçları, terapileri ve diğer sağlık hizmetlerini kapsar. "Depresyona karşı" ifadesi, bireylerin ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik bütünsel yaklaşımları da içerebilir, bu da yaşam tarzı değişiklikleri, psikolojik danışmanlık ve sosyal destek gibi tedavi edici stratejileri içerir.

"Depresyona karşı" ifadesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu, doğrudan depresyonla mücadele etmeye yönelik somut tedavi ve destek yöntemlerini tanımlar.İşte "anti-depression" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Her doctor prescribed an anti-depression medication to help manage her symptoms."

Türkçe: "Doktoru, belirtilerini yönetmesine yardımcı olmak için ona depresyona karşı bir ilaç reçete etti."


English: "Exercise is often recommended as an effective anti-depression strategy."

Türkçe: "Egzersiz, genellikle etkili bir depresyona karşı strateji olarak tavsiye edilir."


English: "The support group provides anti-depression resources and emotional support to its members."

Türkçe: "Destek grubu, üyelerine depresyona karşı kaynaklar ve duygusal destek sağlar."


English: "Implementing a healthy diet and regular sleep schedule are important anti-depression measures."

Türkçe: "Sağlıklı bir diyet uygulamak ve düzenli bir uyku programı, önemli depresyona karşı önlemlerdir."


English: "Mindfulness meditation has gained popularity as an anti-depression technique."

Türkçe: "Farkındalık meditasyonu, depresyona karşı bir teknik olarak popülerlik kazandı."

Yorumlar