Anti-diabetes ne demek?

"Anti-diabetes" kelimesi, "diyabete karşı" anlamına gelir ve diyabetin önlenmesi, tedavisi veya yönetimi ile ilgili çabaları, yöntemleri veya tedavileri ifade eder.

Bu terim, genellikle kan şekerini düzenleyen ilaçlar, sağlıklı beslenme planları, düzenli egzersiz ve diyabet yönetimi için diğer sağlık hizmetlerini kapsar. "Diyabete karşı" çabalar, diyabetin oluşum riskini azaltmayı, diyabetli bireylerin kan şekerini kontrol altında tutmayı ve diyabetin uzun vadeli komplikasyonlarını önlemeyi hedefler.

"Diyabete karşı" ifadesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu, doğrudan diyabetle mücadele etmeye yönelik somut tedavi ve destek yöntemlerini tanımlar.İşte "anti-diabetes" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The new anti-diabetes drug has shown promising results in lowering blood sugar levels."

Türkçe: "Yeni diyabete karşı ilaç, kan şekerini düşürmede umut verici sonuçlar gösterdi."


English: "Adopting an anti-diabetes lifestyle involving a balanced diet and regular exercise can significantly reduce the risk of developing type 2 diabetes."

Türkçe: "Dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz içeren diyabete karşı bir yaşam tarzı benimsemek, tip 2 diyabet geliştirme riskini önemli ölçüde azaltabilir."


English: "Healthcare professionals emphasize the importance of anti-diabetes education in managing and preventing the disease."

Türkçe: "Sağlık profesyonelleri, hastalığın yönetimi ve önlenmesinde diyabete karşı eğitimin önemini vurgulamaktadır."


English: "The anti-diabetes campaign aims to raise awareness about the importance of early detection and treatment of diabetes."

Türkçe: "Diyabete karşı kampanya, diyabetin erken tespiti ve tedavisinin önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır."


English: "Innovative anti-diabetes technologies, such as continuous glucose monitoring systems, are transforming diabetes care."

Türkçe: "Sürekli glikoz izleme sistemleri gibi yenilikçi diyabete karşı teknolojiler, diyabet bakımını dönüştürmektedir."

Yorumlar