Anti-diabetic ne demek?

"Anti-diabetic" kelimesi, "diyabet karşıtı" anlamına gelir ve diyabetin önlenmesi, tedavi edilmesi veya yönetilmesi amacıyla kullanılan ilaçları, gıda maddelerini veya tedavi yöntemlerini ifade eder.

Bu terim, kan şekerini düzenleyen ve diyabetin olumsuz sağlık etkilerini azaltmaya yardımcı olan maddeleri ve yöntemleri kapsar. Diyabet karşıtı ürünler ve stratejiler, diyabetli bireylerin kan şekerini kontrol altında tutmalarına, diyabetin ilerlemesini yavaşlatmalarına ve diyabetle ilişkili komplikasyon risklerini azaltmalarına yardımcı olur.

"Diyabet karşıtı" ifadesinin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu, diyabetle mücadeleye yönelik somut tedavi ve önleme çabalarını tanımlar.


İşte "anti-diabetic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Metformin is a widely used anti-diabetic medication that helps control blood sugar levels."
Türkçe: "Metformin, kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan yaygın kullanılan bir diyabet karşıtı ilaçtır."

English: "Certain natural supplements have anti-diabetic properties that can assist in managing diabetes."
Türkçe: "Bazı doğal takviyelerin, diyabetin yönetimine yardımcı olabilecek diyabet karşıtı özellikleri vardır."

English: "A healthy diet and regular exercise are essential components of an anti-diabetic lifestyle."
Türkçe: "Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz, diyabet karşıtı bir yaşam tarzının temel bileşenleridir."

English: "Researchers are exploring new anti-diabetic drugs to improve treatment options for diabetes patients."
Türkçe: "Araştırmacılar, diyabet hastaları için tedavi seçeneklerini geliştirmek amacıyla yeni diyabet karşıtı ilaçlar araştırıyorlar."

English: "Education on anti-diabetic measures is crucial for preventing type 2 diabetes in high-risk individuals."
Türkçe: "Yüksek riskli bireylerde tip 2 diyabetin önlenmesi için diyabet karşıtı önlemler hakkında eğitim hayati öneme sahiptir."

Yorumlar