Anti-dilution ne demek?

"Anti-dilution" kelimesi, "seyrelmeye karşı" anlamına gelir ve özellikle finans ve yatırım alanında, mevcut hissedarların mülkiyet oranının yeni hisse senedi ihraçları nedeniyle azalmasını önlemek için alınan önlemleri ifade eder.

Bu terim, hissedarların mevcut hisse senetlerinin değerini ve kontrolünü korumalarını sağlayan hüküm ve mekanizmaları kapsar. Seyrelmeye karşı önlemler, şirketin ek hisse senedi çıkarması durumunda, mevcut hissedarların oransal mülkiyetlerini ve oy haklarını korumak için tasarlanmıştır.

"Seyrelmeye karşı" ifadesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu, somut bir şekilde, hissedar değerini koruma stratejilerini ve yöntemlerini tanımlar.İşte "anti-dilution" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company's charter includes anti-dilution provisions to protect early investors."

Türkçe: "Şirketin tüzüğü, erken yatırımcıları korumak için seyrelmeye karşı hükümler içerir."


English: "Anti-dilution rights ensure that founders maintain their ownership percentage even after new financing rounds."

Türkçe: "Seyrelmeye karşı haklar, kurucuların yeni finansman turlarından sonra bile mülkiyet yüzdesini korumalarını sağlar."


English: "The venture capitalist demanded anti-dilution protection before agreeing to invest."

Türkçe: "Risk sermayedarı, yatırım yapmayı kabul etmeden önce seyrelmeye karşı koruma talep etti."


English: "Anti-dilution clauses are common in the terms of preferred stock to safeguard the interests of investors."

Türkçe: "Yatırımcıların çıkarlarını korumak için tercih edilen hisse senedi şartlarında seyrelmeye karşı maddeler yaygındır."


English: "Implementing anti-dilution measures is crucial for preventing the erosion of shareholder value during equity expansions."

Türkçe: "Sermaye genişlemeleri sırasında hissedar değerinin erozyonunu önlemek için seyrelmeye karşı önlemler almak hayati önem taşır."

Yorumlar