Anti-discrimination ne demek?

"Anti-discrimination" kelimesi, "ayrımcılığa karşı" anlamına gelir ve bireylerin cinsiyet, ırk, etnik köken, din, yaş, cinsel yönelim, engellilik durumu gibi nedenlerle ayrımcılığa uğramasını önlemeye yönelik politikaları, yasaları ve tutumları ifade eder.

Bu terim, toplumda eşitliği ve adil muameleyi teşvik etmeyi, ayrımcılık yapılmasını engellemeyi ve herkes için eşit hak ve fırsatlar sağlamayı amaçlar. "Ayrımcılığa karşı" ifadesi, tüm bireylerin eşit muamele görmesini savunan geniş bir etik ve yasal ilkeyi temsil eder ve genellikle mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan ayrımcılıkla mücadele etmeye yönelik somut eylem ve politikaları tanımlar.


İşte "anti-discrimination" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company implemented an anti-discrimination policy to ensure a diverse and inclusive workplace."
Türkçe: "Şirket, çeşitli ve kapsayıcı bir iş yeri sağlamak için ayrımcılığa karşı bir politika uyguladı."

English: "Anti-discrimination laws protect individuals from unfair treatment based on personal characteristics."
Türkçe: "Ayrımcılığa karşı yasalar, bireyleri kişisel özelliklere dayalı haksız muameleden korur."

English: "Educational programs on anti-discrimination are essential for promoting understanding and tolerance in society."
Türkçe: "Ayrımcılığa karşı eğitim programları, toplumda anlayışı ve hoşgörüyü teşvik etmek için esastır."

English: "Activists are campaigning for stronger anti-discrimination measures to combat racial inequality."
Türkçe: "Aktivistler, ırksal eşitsizliğe karşı mücadele etmek için daha güçlü ayrımcılığa karşı önlemler için kampanya yürütüyorlar."

English: "The anti-discrimination clause in the contract prohibits any form of discrimination against employees."
Türkçe: "Sözleşmedeki ayrımcılığa karşı madde, çalışanlara karşı her türlü ayrımcılığı yasaklar."

Yorumlar