User (and) all the rest idiom ne demek?

"(and) all the rest" ifadesi, bir dizi öğenin, kişinin veya durumun sonunda kullanılır ve "ve bunların hepsi", "ve diğer her şey" anlamına gelir.

Bu ifade, bir listeyi özetlemek veya sayılan şeylerin yanı sıra kapsam dahilinde olan diğer öğeleri de kapsadığını belirtmek için kullanılır.İşte "(and) all the rest" ifadesini içeren 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "We brought the tents, sleeping bags, food supplies, and all the rest for our camping trip."

Türkçe: "Kamp gezimiz için çadırları, uyku tulumlarını, yiyecek malzemelerini ve diğer her şeyi getirdik."


English: "She's talented in painting, writing, music, and all the rest."

Türkçe: "Resim yapma, yazı yazma, müzik ve diğer her şeyde yeteneklidir."


English: "You need to clean the house, do the laundry, take care of the garden, and all the rest before the guests arrive."

Türkçe: "Misafirler gelmeden önce evi temizlemeli, çamaşırları yıkamalı, bahçeye bakmalı ve diğer tüm işleri yapmalısın."


English: "He's been dealing with deadlines, meetings, reports, and all the rest at work."

Türkçe: "İş yerinde son teslim tarihleri, toplantılar, raporlar ve diğer tüm işlerle uğraşıyor."


English: "The festival will feature films, documentaries, panel discussions, and all the rest."

Türkçe: "Festival, filmler, belgeseller, panel tartışmaları ve diğer tüm etkinlikleri içerecek."

Yorumlar