Anti-economic ne demek?

"Anti-economic" kelimesi, "ekonomik olmayan" veya "ekonomiye karşı" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle ekonomik mantığa, verimliliğe veya kârlılığa aykırı düşen davranışları, politikaları veya eylemleri ifade etmek için kullanılır. "Ekonomik olmayan" kavramı, maliyet-etkin olmayan veya ekonomik büyümeye zarar verebilecek uygulamaları tanımlar.

Mecazi anlamda, bu terim bazen ekonomik çıkarların ötesindeki değerleri vurgulamak için kullanılabilir, örneğin çevresel koruma veya sosyal adalet gibi konularda ekonomik çıkarların reddedilmesini simgeleyebilir.İşte "anti-economic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Critics argue that the new regulations are anti-economic and will hinder business growth."

Türkçe: "Eleştirmenler, yeni düzenlemelerin ekonomik olmayan olduğunu ve işletme büyümesini engelleyeceğini savunuyorlar."


English: "The policy was deemed anti-economic because it prioritized environmental concerns over industrial expansion."

Türkçe: "Politika, endüstriyel genişlemeye karşı çevresel endişeleri önceliklendirdiği için ekonomiye karşı olarak değerlendirildi."


English: "Implementing an anti-economic tariff could lead to a decrease in international trade."

Türkçe: "Ekonomik olmayan bir tarife uygulamak, uluslararası ticarette azalmaya yol açabilir."


English: "Some see the push for sustainability as an anti-economic movement that ignores the realities of market forces."

Türkçe: "Bazıları, sürdürülebilirlik için yapılan baskıyı, piyasa güçlerinin gerçeklerini göz ardı eden ekonomiye karşı bir hareket olarak görüyor."


English: "The company's refusal to cut costs was criticized as an anti-economic decision that could affect its competitiveness."

Türkçe: "Şirketin maliyetleri düşürme konusundaki reddi, rekabet gücünü etkileyebilecek ekonomik olmayan bir karar olarak eleştirildi."

Yorumlar