Anti-emetic ne demek?

"Anti-emetic" kelimesi, "kusturmayı önleyici" anlamına gelir.

Bu terim, kusmayı önlemek veya tedavi etmek için kullanılan ilaçları veya tedavileri ifade eder. Anti-emetikler, özellikle kemoterapi, genel anestezi ve migren gibi tedaviler sırasında veya sonrasında ortaya çıkan bulantı ve kusma semptomlarını hafifletmek için kullanılır.

Mecazi bir anlamda kullanılmaz; bu terim, tıbbi bir kontekstte spesifik bir uygulamayı tanımlar.İşte "anti-emetic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The doctor prescribed an anti-emetic medication to help with her chemotherapy-induced nausea."

Türkçe: "Doktor, kemoterapi kaynaklı bulantısına yardımcı olmak için kusturmayı önleyici bir ilaç reçete etti."


English: "Anti-emetic drugs are essential for patients undergoing surgery to prevent post-operative vomiting."

Türkçe: "Kusturmayı önleyici ilaçlar, ameliyat sonrası kusmayı önlemek için ameliyat geçiren hastalar için hayati öneme sahiptir."


English: "He took an anti-emetic before the flight to avoid motion sickness."

Türkçe: "Uçuş sırasında hareket hastalığını önlemek için kusturmayı önleyici bir ilaç aldı."


English: "Research is ongoing to develop more effective anti-emetic treatments for cancer patients."

Türkçe: "Kanser hastaları için daha etkili kusturmayı önleyici tedaviler geliştirmek üzere araştırmalar devam ediyor."


English: "Anti-emetic therapy is a crucial part of the care plan for patients experiencing severe nausea."

Türkçe: "Şiddetli bulantı yaşayan hastalar için kusturmayı önleyici terapi, bakım planının kritik bir parçasıdır."

Yorumlar