Anti-English ne demek?

"Anti-English" kelimesi, "İngiliz karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, İngiliz kültürüne, İngiltere'ye veya İngiliz insanlarına yönelik karşıtlığı veya düşmanlığı ifade eder. İngiliz karşıtlığı, tarihi çekişmeler, spor rekabetleri, siyasi anlaşmazlıklar veya kültürel farklılıklar gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir.

Mecazi anlamda, "anti-English" terimi genellikle bu spesifik karşıtlık bağlamında kullanılır ve genel bir kavram olarak mecazi bir kullanımı yoktur.İşte "anti-English" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-English sentiment in the region has been growing due to historical conflicts."

Türkçe: "Bölgede, tarihi çatışmalar nedeniyle İngiliz karşıtı duygu artıyor."


English: "During the match, some fans displayed anti-English banners, which led to tensions."

Türkçe: "Maç sırasında bazı taraftarlar, gerilime neden olan İngiliz karşıtı pankartlar sergiledi."


English: "The political party's anti-English rhetoric has attracted criticism from various quarters."

Türkçe: "Siyasi partinin İngiliz karşıtı söylemi çeşitli kesimlerden eleştiri topladı."


English: "Historical novels often explore themes of anti-English resistance in occupied countries."

Türkçe: "Tarihi romanlar sıklıkla işgal altındaki ülkelerde İngiliz karşıtı direniş temalarını işler."


English: "Anti-English jokes are common in sports rivalries, reflecting the competitive spirit between teams."

Türkçe: "Spor rekabetlerinde İngiliz karşıtı şakalar yaygındır, takımlar arasındaki rekabetçi ruhu yansıtır."

Yorumlar