Anti-environmental ne demek?

"Anti-environmental" kelimesi, "çevre karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, çevreyi koruma çabalarına karşı olan, çevre üzerinde olumsuz etkileri olabilecek faaliyetleri, politikaları veya tutumları ifade eder.

Çevre karşıtlığı, genellikle kısa vadeli ekonomik kazançları çevresel sürdürülebilirlikten daha önemli gören veya doğal kaynakların sınırsız kullanımını savunan bireyler, kurumlar veya hükümet politikaları tarafından sergilenir.

Mecazi bir anlamda kullanımı nadirdir; terim genellikle doğrudan çevreye zararlı eylemleri veya politikaları tanımlamak için kullanılır.İşte "anti-environmental" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company's anti-environmental practices have led to widespread criticism and protests."

Türkçe: "Şirketin çevre karşıtı uygulamaları, geniş çapta eleştiri ve protestolara yol açtı."


English: "Anti-environmental policies prioritize industrial growth over the preservation of natural habitats."

Türkçe: "Çevre karşıtı politikalar, doğal yaşam alanlarının korunmasından ziyade endüstriyel büyümeyi önceliklendiriyor."


English: "Activists are fighting against the anti-environmental agenda that threatens our planet's future."

Türkçe: "Aktivistler, gezegenimizin geleceğini tehdit eden çevre karşıtı gündeme karşı mücadele ediyor."


English: "The legislation was criticized for being anti-environmental and disregarding climate change."

Türkçe: "Yasa, çevre karşıtı olmakla ve iklim değişikliğini göz ardı etmekle eleştirildi."


English: "He is known for his anti-environmental stance, often downplaying the importance of eco-friendly initiatives."

Türkçe: "Çevre dostu girişimlerin önemini sık sık küçümseyen çevre karşıtı tutumuyla tanınır."

Yorumlar