Anti-epilepsy ne demek?

"Anti-epilepsy" kelimesi, "epilepsi karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, epilepsi hastalığının semptomlarını kontrol altına almak veya tedavi etmek için kullanılan ilaçları ve tedavileri ifade eder. Epilepsi, beyindeki anormal elektrik aktivitesi nedeniyle ortaya çıkan bir dizi nörolojik durumu tanımlar ve bu durumlar genellikle nöbetler şeklinde kendini gösterir.

"Anti-epilepsy" terimi, doğrudan epilepsiye yönelik tıbbi müdahaleleri belirtir ve genellikle mecazi bir anlam taşımaz.İşte "anti-epilepsy" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The doctor prescribed anti-epilepsy drugs to manage her seizures."

Türkçe: "Doktor, nöbetlerini yönetmek için ona epilepsi karşıtı ilaçlar reçete etti."


English: "New advancements in anti-epilepsy medication have improved the quality of life for many patients."

Türkçe: "Epilepsi karşıtı ilaçlardaki yeni ilerlemeler, birçok hastanın yaşam kalitesini iyileştirdi."


English: "Research into anti-epilepsy therapies continues to offer hope for more effective treatments."

Türkçe: "Epilepsi karşıtı terapilere yönelik araştırmalar, daha etkili tedaviler için umut sunmaya devam ediyor."


English: "Patients should consult their healthcare provider before making any changes to their anti-epilepsy medication regimen."

Türkçe: "Hastalar, epilepsi karşıtı ilaç düzenlerinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce sağlık hizmeti sağlayıcılarına danışmalıdır."


English: "Lifestyle changes, in addition to anti-epilepsy treatments, can help control the condition more effectively."

Türkçe: "Epilepsi karşıtı tedavilere ek olarak yaşam tarzı değişiklikleri, durumu daha etkili bir şekilde kontrol altına almayı sağlayabilir."

Yorumlar