Anti-erotic ne demek?

"Anti-erotic" kelimesi, "erotizme karşı" veya "erotizmi reddeden" anlamına gelir.

Bu terim, cinsel çekiciliği veya erotizmi bilinçli olarak önlemeye, azaltmaya veya eleştirmeye yönelik tutumları, eserleri veya davranışları ifade eder.

Anti-erotik içerikler, genellikle cinselliği ön plana çıkarmadan duygusal, zihinsel ya da estetik değerlere odaklanmayı amaçlar. Bu kavram, sanat, edebiyat ve medya gibi alanlarda erotizmin aşırı vurgulanmasına bir tepki olarak ortaya çıkabilir.

Mecazi anlamda, genellikle bu spesifik bağlamda kullanılır ve geniş bir metaforik kullanımı yoktur.İşte "anti-erotic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The movie's anti-erotic approach was refreshing in an industry often criticized for its overt sexualization."

Türkçe: "Filmin erotizme karşı yaklaşımı, sıkça aşırı cinselleştirme eleştirileri alan bir endüstride ferahlatıcıydı."


English: "His art is deliberately anti-erotic, focusing on the human form without sexualizing it."

Türkçe: "Sanatı bilinçli olarak erotizme karşıdır, insan formuna cinselleştirmeden odaklanır."


English: "The author's anti-erotic writing challenges the reader to find beauty beyond physical attraction."

Türkçe: "Yazarın erotizme karşı yazımı, okuyucuyu fiziksel çekiciliğin ötesinde güzellik bulmaya zorlar."


English: "Anti-erotic policies in media regulation aim to protect viewers from explicit content."

Türkçe: "Medya düzenlemelerindeki erotizme karşı politikalar, izleyicileri açık içerikten korumayı amaçlar."


English: "The movement towards anti-erotic literature seeks to explore relationships and emotions without the distraction of sexual themes."

Türkçe: "Erotizme karşı edebiyat hareketi, cinsel temaların dikkat dağıtıcılığı olmadan ilişkileri ve duyguları keşfetmeyi amaçlar."

Yorumlar