Anti-estrogen ne demek?

"Anti-estrogen" kelimesi, "estrojen karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, vücuttaki estrojenin etkilerini bloke eden veya inhibe eden maddeleri ifade eder.

Estrojen karşıtı ilaçlar genellikle meme kanseri gibi estrojen duyarlı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Bu tür ilaçlar, estrojenin kanser hücrelerinin büyümesini teşvik edici etkisini engelleyerek tedavi edici bir rol oynar.

"Anti-estrogen" terimi, genellikle tıbbi bir bağlamda kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz.İşte "anti-estrogen" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anti-estrogen therapy is a common treatment for hormone-receptor-positive breast cancer."

Türkçe: "Estrojen karşıtı tedavi, hormon reseptörü pozitif meme kanseri için yaygın bir tedavidir."


English: "The patient was prescribed anti-estrogen medication to reduce the risk of cancer recurrence."

Türkçe: "Hastaya, kanserin tekrar riskini azaltmak için estrojen karşıtı ilaç reçete edildi."


English: "Anti-estrogen drugs can have side effects such as hot flashes and bone thinning."

Türkçe: "Estrojen karşıtı ilaçların sıcak basması ve kemik incelmesi gibi yan etkileri olabilir."


English: "Research is ongoing to develop new anti-estrogen compounds with fewer adverse effects."

Türkçe: "Daha az advers etkiye sahip yeni estrojen karşıtı bileşikler geliştirmek için araştırmalar devam ediyor."


English: "The effectiveness of anti-estrogen treatment varies depending on the individual's response to the medication."

Türkçe: "Estrojen karşıtı tedavinin etkinliği, bireyin ilaca olan tepkisine bağlı olarak değişir."

Yorumlar