Anti-evolution ne demek?

"Anti-evolution" kelimesi, "evrim karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, evrim teorisinin öğretilmesine, kabulüne veya bilimsel geçerliliğine karşı çıkan görüşleri ve hareketleri ifade eder.

Evrim karşıtlığı, genellikle dini inançlarla veya belirli bir dünya görüşüyle motivasyon bulur ve evrim teorisinin, canlıların kökeni ve gelişimi hakkındaki açıklamalarına alternatif açıklamalar sunmaya çalışır.

Bu terim, genellikle bilimsel bir tartışma veya eğitim bağlamında kullanılır ve mecazi bir anlamı yoktur.İşte "anti-evolution" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-evolution movement has been active in promoting creationism as an alternative to evolutionary theory."

Türkçe: "Evrim karşıtı hareket, evrimsel teoriye bir alternatif olarak yaratılışçılığı destekleme konusunda aktif oldu."


English: "Some schools have faced controversy for including anti-evolution material in their science curriculum."

Türkçe: "Bazı okullar, bilim müfredatlarına evrim karşıtı materyal dahil etmeleri nedeniyle tartışma yaşadı."


English: "Anti-evolution arguments often rely on misinterpretations of scientific evidence."

Türkçe: "Evrim karşıtı argümanlar sıklıkla bilimsel kanıtların yanlış yorumlanmasına dayanır."


English: "Legislation that supports anti-evolution teaching in schools has sparked debates about science education."

Türkçe: "Okullarda evrim karşıtı öğretimi destekleyen yasalar, bilim eğitimi hakkında tartışmaları tetikledi."


English: "Despite anti-evolution campaigns, the scientific community overwhelmingly supports evolutionary theory as the best explanation for biological diversity."

Türkçe: "Evrim karşıtı kampanyalara rağmen, bilimsel topluluk, biyolojik çeşitlilik için en iyi açıklama olarak evrimsel teoriyi büyük oranda desteklemektedir."

Yorumlar