Anti-evolutionary ne demek?

"Anti-evolutionary" kelimesi, "evrime karşı" veya "evrim teorisine karşı" anlamına gelir.

Bu terim, evrim teorisini reddeden, eleştiren veya alternatif açıklamalar sunan düşünceleri, teorileri veya yaklaşımları ifade eder. Evrime karşıtı görüşler genellikle, evrimin doğal seçilim ve ortak atadan gelişim yoluyla canlı türlerinin nasıl evrimleştiğini açıklayan bilimsel teorisine karşı çıkar. Bu yaklaşımlar, genellikle dini inançlarla ya da bilimsel evrime alternatif teorilerle motivasyon bulur.

"Anti-evolutionary" terimi, genellikle bilim, eğitim ve dini tartışmaların bağlamında kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz.İşte "anti-evolutionary" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-evolutionary stance of some religious groups challenges the teaching of evolution in public schools."

Türkçe: "Bazı dini grupların evrime karşı tutumu, devlet okullarında evrimin öğretilmesini sorgulamaktadır."


English: "Anti-evolutionary theories have been proposed as alternatives to Darwin's theory of natural selection."

Türkçe: "Evrime karşı teoriler, Darwin'in doğal seleksiyon teorisine alternatif olarak önerilmiştir."


English: "Debates between evolutionary and anti-evolutionary scientists highlight the ongoing controversy in some circles."

Türkçe: "Evrimsel ve evrime karşı bilim insanları arasındaki tartışmalar, bazı çevrelerdeki süregelen tartışmayı vurgulamaktadır."


English: "Anti-evolutionary arguments are often featured in discussions about science and religion."

Türkçe: "Evrime karşı argümanlar, sıkça bilim ve din hakkındaki tartışmalarda yer alır."


English: "While the majority of scientists support evolutionary theory, there are still anti-evolutionary publications challenging its validity."

Türkçe: "Bilim insanlarının çoğunluğu evrimsel teoriyi desteklese de, hala onun geçerliliğini sorgulayan evrime karşı yayınlar bulunmaktadır."

Yorumlar