Anti-evolutionism ne demek?

"Anti-evolutionism" kelimesi, "evrim karşıtlığı" anlamına gelir.

Bu terim, evrim teorisine karşı olan ve genellikle yaratılışçılık gibi alternatif açıklamaları savunan görüşleri, hareketleri ve ideolojileri ifade eder.

Evrim karşıtlığı, evrim teorisinin bilimsel kanıtlarını, metodolojisini ve sonuçlarını reddeder ve sıklıkla dini veya felsefi inançlara dayanır. Bu hareket, özellikle eğitim sistemlerinde evrimin nasıl öğretildiği konusunda etkili olmaya çalışır.

"Anti-evolutionism" genellikle bilim, din ve eğitimle ilgili tartışmalarda kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz.İşte "anti-evolutionism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anti-evolutionism has been a significant force in shaping science education policies in some regions."

Türkçe: "Evrim karşıtlığı, bazı bölgelerde bilim eğitimi politikalarını şekillendirmede önemli bir güç olmuştur."


English: "The debate between evolutionists and anti-evolutionists continues to spark controversy in educational circles."

Türkçe: "Evrimsel bilim insanları ile evrim karşıtları arasındaki tartışma, eğitim çevrelerinde tartışma yaratmaya devam ediyor."


English: "Anti-evolutionism often relies on religious texts to counter the scientific evidence for evolution."

Türkçe: "Evrim karşıtlığı, sıklıkla evrim için bilimsel kanıtlara karşı dini metinlere dayanır."


English: "Books promoting anti-evolutionism challenge the consensus within the scientific community about the origins of life."

Türkçe: "Evrim karşıtlığını savunan kitaplar, hayatın kökenleri konusunda bilimsel topluluk içindeki fikir birliğine meydan okur."


English: "Anti-evolutionism plays a central role in the creationism versus evolution debate."

Türkçe: "Evrim karşıtlığı, yaratılışçılık ile evrim tartışmasında merkezi bir rol oynar."

Yorumlar