Anti-evolutionist ne demek?

"Anti-evolutionist" kelimesi, "evrim karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, evrim teorisini reddeden ve genellikle yaratılışçılık gibi alternatif teorileri destekleyen kişileri veya grupları ifade eder.

Evrim karşıtları, evrim teorisinin bilimsel dayanaklarını, canlıların kökenleri ve türlerin çeşitliliği hakkında sunduğu açıklamaları sorgularlar. Bu görüş, çoğunlukla dini inançlar veya felsefi görüşlerle temellendirilir ve bilim, eğitim, ve din alanlarında aktif bir tartışma konusudur.

"Anti-evolutionist" terimi genellikle mecazi bir anlam taşımaz ve doğrudan bu konuda bir pozisyonu belirtir.İşte "anti-evolutionist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-evolutionist speaker argued against Darwin's theory of natural selection at the conference."

Türkçe: "Evrim karşıtı konuşmacı, konferansta Darwin'in doğal seleksiyon teorisine karşı çıktı."


English: "Anti-evolutionists often cite gaps in the fossil record as evidence against evolutionary theory."

Türkçe: "Evrim karşıtları, genellikle fosil kaydındaki boşlukları evrimsel teoriye karşı bir kanıt olarak gösterirler."


English: "The debate between evolutionists and anti-evolutionists is a prominent feature of science education discussions."

Türkçe: "Evrimsel bilim insanları ile evrim karşıtları arasındaki tartışma, bilim eğitimi tartışmalarının öne çıkan bir özelliğidir."


English: "Anti-evolutionist groups have campaigned for the inclusion of intelligent design in school curricula."

Türkçe: "Evrim karşıtı gruplar, akıllı tasarımın okul müfredatlarına dahil edilmesi için kampanya yürüttüler."


English: "Despite the scientific consensus on evolution, anti-evolutionist perspectives continue to influence educational policy in some areas."

Türkçe: "Evrime ilişkin bilimsel fikir birliğine rağmen, evrim karşıtı görüşler bazı alanlarda eğitim politikalarını etkilemeye devam ediyor."

Yorumlar