Anti-fascist ne demek?

"Anti-fascist" kelimesi, "faşizm karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, faşizme ve onun ideolojilerine, politikalarına ve pratiklerine karşı çıkan kişileri veya grupları ifade eder. Faşizm karşıtı bireyler ve gruplar, genellikle demokrasiyi, özgürlüğü ve insan haklarını savunur ve otoriter rejimlere, milliyetçiliğe ve diktatörlüğe karşı çıkarlar. "Anti-fascist" terimi, özellikle 20. yüzyılda Avrupa'da ve diğer yerlerde faşist hareketlere ve hükümetlere karşı direnişi tanımlamak için kullanılır ve genellikle siyasi bir bağlamda ele alınır.

Mecazi bir anlam taşımaz; direkt olarak bir siyasi ve sosyal pozisyonu belirtir.İşte "anti-fascist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-fascist demonstrators gathered to oppose the nationalist rally in the city center."

Türkçe: "Faşizm karşıtı göstericiler, şehir merkezindeki milliyetçi mitinge karşı çıkmak için toplandı."


English: "Many anti-fascist groups are committed to fighting racism and xenophobia."

Türkçe: "Birçok faşizm karşıtı grup, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadeleye adanmıştır."


English: "The anti-fascist activist wrote articles criticizing the government's authoritarian policies."

Türkçe: "Faşizm karşıtı aktivist, hükümetin otoriter politikalarını eleştiren makaleler yazdı."


English: "Historically, anti-fascist movements have used both peaceful protests and direct action to achieve their goals."

Türkçe: "Tarihsel olarak, faşizm karşıtı hareketler, amaçlarına ulaşmak için hem barışçıl protestoları hem de doğrudan eylemleri kullanmıştır."


English: "Anti-fascist literature played a significant role in educating the public about the dangers of fascism."

Türkçe: "Faşizm karşıtı literatür, halkı faşizmin tehlikeleri konusunda bilinçlendirmede önemli bir rol oynadı."

Yorumlar