Anti-fashion ne demek?

"Anti-fashion" kelimesi, "moda karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, moda endüstrisinin normlarına, trendlerine ve estetik anlayışına bilinçli olarak karşı çıkan veya onlardan kasıtlı olarak sapma gösteren giyim, stil ve kültürel ifadeleri ifade eder. Moda karşıtlığı, genellikle bireyselliği, özgünlüğü ve geleneksel moda anlayışına meydan okuyan alternatif giyim tarzlarını vurgular. Bu yaklaşım, sıklıkla moda endüstrisinin tüketim kültürünü, sürdürülebilirlik eksikliğini ve yüzeyellik eleştirilerini içerir.

"Anti-fashion" genellikle mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir giyim ve yaşam tarzı duruşunu belirtir.İşte "anti-fashion" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-fashion movement embraces sustainability and rejects the fast fashion industry's waste."

Türkçe: "Moda karşıtı hareket, sürdürülebilirliği benimser ve hızlı moda endüstrisinin israfını reddeder."


English: "Some artists use anti-fashion as a statement against consumer culture and societal norms."

Türkçe: "Bazı sanatçılar, tüketim kültürüne ve toplumsal normlara karşı bir ifade olarak moda karşıtlığını kullanır."


English: "Wearing second-hand clothes can be considered an anti-fashion choice, promoting uniqueness over trendiness."

Türkçe: "İkinci el giysiler giymek, eşsizliği trend olmaktan üstün tutan bir moda karşıtı seçim olarak kabul edilebilir."


English: "Anti-fashion often challenges the idea of luxury brands dictating style, advocating for more personal and diverse expressions."

Türkçe: "Moda karşıtlığı, genellikle lüks markaların stili belirleme fikrine meydan okur, daha kişisel ve çeşitli ifadeleri savunur."


English: "The punk movement is a classic example of anti-fashion, using clothing as a form of rebellion against mainstream fashion."

Türkçe: "Punk hareketi, giyimi ana akım modaya karşı bir isyan biçimi olarak kullanan klasik bir moda karşıtı örneğidir."

Yorumlar