Anti-federal ne demek?

"Anti-federal" kelimesi, "federalizme karşı" anlamına gelir.

Bu terim, federal hükümetin güçlerini sınırlamak veya merkezi hükümetin yetkilerine karşı çıkmak isteyen görüşleri ve politikaları ifade eder. Federalizme karşı olanlar genellikle, yerel veya eyalet hükümetlerinin daha fazla özerkliğe ve güce sahip olması gerektiğine inanır. Bu terim, genellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi federal yapıdaki ülkelerdeki siyasi ve idari tartışmaların bir parçası olarak kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan siyasi bir duruşu belirtir.İşte "anti-federal" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-federal sentiment in some states has led to calls for greater state autonomy."

Türkçe: "Bazı eyaletlerdeki federalizme karşı duygu, daha büyük eyalet özerkliği çağrılarına yol açtı."


English: "Anti-federal lawmakers argue for devolving more powers to local governments."

Türkçe: "Federalizme karşı milletvekilleri, yerel hükümetlere daha fazla yetki devredilmesi gerektiğini savunuyor."


English: "The debate between federal and anti-federal perspectives has shaped the country's political landscape."

Türkçe: "Federal ve federalizme karşı perspektifler arasındaki tartışma, ülkenin siyasi manzarasını şekillendirdi."


English: "Historically, anti-federal groups have challenged the centralization of power in the federal government."

Türkçe: "Tarihsel olarak, federalizme karşı gruplar, federal hükümetteki güç merkezileşmesine meydan okudu."


English: "The anti-federal movement seeks to protect states' rights against federal overreach."

Türkçe: "Federalizme karşı hareket, federal aşırı ulaşmaya karşı eyaletlerin haklarını korumayı amaçlar."

Yorumlar