Anti-federalist ne demek?

"Anti-federalist" kelimesi, "federalizme karşıtı" veya "federalist olmayan" anlamına gelir.

Bu terim, merkezi bir federal hükümetin güçlenmesine karşı çıkan ve yerel yönetimlerin veya eyaletlerin daha fazla özerkliğe ve güce sahip olması gerektiğine inanan kişileri veya grupları ifade eder. Anti-federalistler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş döneminde, güçlü bir merkezi hükümetin bireysel özgürlükler üzerinde olumsuz etkileri olacağına inanarak Anayasaya ve özellikle Federalistlerin görüşlerine karşı çıktılar.

Bu terim, tarihsel ve siyasi bir bağlamda kullanılır ve genellikle mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan belirli bir tarihi ve politik pozisyonu belirtir.İşte "anti-federalist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Anti-Federalists were concerned that a strong federal government would infringe on individual liberties."

Türkçe: "Federalizme karşıtı olanlar, güçlü bir federal hükümetin bireysel özgürlüklere müdahale edeceğinden endişe ediyordu."


English: "Anti-Federalist writings emphasized the importance of state sovereignty and local control."

Türkçe: "Federalizme karşıtı yazılar, eyalet egemenliği ve yerel kontrolün önemini vurguladı."


English: "Many Anti-Federalists later supported the addition of the Bill of Rights to the Constitution to protect individual freedoms."

Türkçe: "Birçok Federalizme karşıtı daha sonra, bireysel özgürlükleri korumak için Anayasa'ya Haklar Bildirgesi'nin eklenmesini destekledi."


English: "Anti-Federalists argued that the Articles of Confederation should be amended rather than replaced with a new constitution."

Türkçe: "Federalizme karşıtı olanlar, Konfederasyon Maddeleri'nin yeni bir anayasa ile değiştirilmek yerine değiştirilmesi gerektiğini savundu."


English: "The debate between Federalists and Anti-Federalists laid the foundation for the first political parties in the United States."

Türkçe: "Federalistler ve Federalizme karşıtı olanlar arasındaki tartışma, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk siyasi partilerin temelini attı."

Yorumlar