Anti-feminism ne demek?

"Anti-feminism" kelimesi, "feminizm karşıtlığı" anlamına gelir.

Bu terim, feminizmin hedefleri, idealleri ve yöntemlerine karşı çıkan görüş ve hareketleri ifade eder. Feminizm karşıtlığı, genellikle cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına dair feminist argümanlara ve kampanyalara meydan okur veya alternatif görüşler sunar. Bazı durumlarda, feminizm karşıtlığı, geleneksel cinsiyet rollerini ve normlarını savunurken, bazen de eşitlik ve adalet kavramları üzerine farklı bir perspektiften yaklaşım gösterebilir.

Bu terim genellikle mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir sosyal ve politik duruşu belirtir.İşte "anti-feminism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-feminism group organized a conference to discuss their views on gender roles."

Türkçe: "Feminizm karşıtlığı grubu, cinsiyet rolleri hakkındaki görüşlerini tartışmak için bir konferans düzenledi."


English: "Anti-feminism often criticizes what it perceives as the excesses of the feminist movement."

Türkçe: "Feminizm karşıtlığı genellikle, feminizm hareketinin aşırılıkları olarak algıladığı şeyleri eleştirir."


English: "Some anti-feminists argue that feminist policies can lead to reverse discrimination."

Türkçe: "Bazı feminizm karşıtları, feminist politikaların ters ayrımcılığa yol açabileceğini savunur."


English: "The debate between feminism and anti-feminism has been a contentious issue in many societies."

Türkçe: "Feminizm ve feminizm karşıtlığı arasındaki tartışma, birçok toplumda tartışmalı bir konu olmuştur."


English: "Anti-feminism campaigns have used social media to spread their message and garner support."

Türkçe: "Feminizm karşıtlığı kampanyaları, mesajlarını yaymak ve destek toplamak için sosyal medyayı kullanmıştır."

Yorumlar