Anti-feminist ne demek?

"Anti-feminist" kelimesi, "feminizm karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, feminizmin hedeflerine, yöntemlerine ve ideolojisine karşı çıkan bireyleri veya grupları ifade eder. Feminizm karşıtları, genellikle cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında feminist hareketin yaklaşımlarını eleştirir ve bu konularda farklı görüş ve çözümler önerir. Feminizm karşıtı kişiler, geleneksel cinsiyet rollerini ve aile değerlerini savunabilir veya feminist hareketin bazı yönlerini aşırı bulabilir.

Terim, genellikle mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir siyasi veya sosyal duruşu belirtir.


İşte "anti-feminist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The author is known for his anti-feminist views, which have sparked controversy."
Türkçe: "Yazar, tartışma yaratan feminizm karşıtı görüşleriyle tanınır."

English: "Anti-feminist activists argue that feminism has gone too far in undermining traditional family values."
Türkçe: "Feminizm karşıtı aktivistler, feminizmin geleneksel aile değerlerini baltalayacak şekilde çok ileri gittiğini savunuyor."

English: "Some anti-feminist groups focus on promoting men's rights in response to what they perceive as the biases of feminism."
Türkçe: "Bazı feminizm karşıtı gruplar, feminizmin önyargıları olarak algıladıkları şeylere yanıt olarak erkek haklarını teşvik etmeye odaklanır."

English: "She wrote an anti-feminist article criticizing the feminist approach to workplace equality."
Türkçe: "İş yerindeki eşitliğe ilişkin feminist yaklaşımı eleştiren bir feminizm karşıtı makale yazdı."

English: "The debate included both feminist and anti-feminist perspectives, highlighting the complexity of gender issues."
Türkçe: "Tartışma, hem feminist hem de feminizm karşıtı perspektifleri içererek cinsiyet meselelerinin karmaşıklığını vurguladı."

Yorumlar