Anti-foreign ne demek?

"Anti-foreign" kelimesi, "yabancı karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, yabancı insanlara, ürünlere, kültürlere veya fikirlere karşı olumsuz tutumları ve düşmanca duyguları ifade eder. Genellikle, milliyetçilik, korumacılık veya ksenofobi ile ilişkilendirilir ve yabancılara karşı önyargıları, dışlama politikalarını veya ayrımcılık uygulamalarını tanımlamak için kullanılır. "Yabancı karşıtı" terimi, sosyal ve politik bir eleştiri olarak mecazi bir anlam taşıyabilir, özellikle bir toplumun veya grubun dışarıdan gelenlere karşı kısıtlayıcı ve düşmanca bir yaklaşım sergilediğini vurgulamak için kullanıldığında.İşte "anti-foreign" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The rise in anti-foreign sentiment has led to stricter immigration policies."

Türkçe: "Yabancı karşıtı duyarlılığın artması, daha sıkı göç politikalarına yol açtı."


English: "Anti-foreign protests in the city have made it difficult for immigrants to feel welcome."

Türkçe: "Şehirdeki yabancı karşıtı protestolar, göçmenlerin kendilerini hoş karşılanmış hissetmelerini zorlaştırdı."


English: "The politician's anti-foreign rhetoric has sparked controversy and debate."

Türkçe: "Politikacının yabancı karşıtı söylemi tartışma ve tartışma yarattı."


English: "Businesses that adopt anti-foreign policies may face backlash and boycotts."

Türkçe: "Yabancı karşıtı politikalar benimseyen işletmeler, tepki ve boykotlarla karşı karşıya kalabilir."


English: "Educational programs are being developed to combat anti-foreign bias and promote inclusivity."

Türkçe: "Yabancı karşıtı önyargıyla mücadele etmek ve kapsayıcılığı teşvik etmek için eğitim programları geliştiriliyor."

Yorumlar