Anti-fur ne demek?

"Anti-fur" kelimesi, "kürk karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, hayvan haklarına dayalı bir tutumun ifadesi olarak, kürk kullanımına karşı çıkan bireylerin ve grupların görüşlerini yansıtır. Kürk karşıtlığı, hayvanların ticari amaçlarla öldürülmesinin etik olmadığına ve alternatif materyallerin kullanılması gerektiğine dair inanca dayanır. Bu hareket, moda endüstrisinde sürdürülebilir ve etik uygulamaları teşvik etmeyi amaçlar.

Mecazi bir anlam içermeyip, doğrudan hayvan hakları ve çevre koruma çabalarına işaret eder.İşte "anti-fur" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anti-fur activists held a demonstration outside the fashion show to protest against the use of real fur in clothing."

Türkçe: "Kürk karşıtı aktivistler, giysilerde gerçek kürk kullanımını protesto etmek için moda gösterisinin dışında bir gösteri düzenledi."


English: "The anti-fur campaign has convinced many designers to adopt fur-free policies in their collections."

Türkçe: "Kürk karşıtı kampanya, birçok tasarımcıyı koleksiyonlarında kürksüz politikalar benimsemeye ikna etti."


English: "Celebrities are increasingly joining the anti-fur movement, choosing not to wear fur on the red carpet."

Türkçe: "Ünlüler giderek kürk karşıtı harekete katılıyor ve kırmızı halıda kürk giymemeyi tercih ediyor."


English: "Fashion magazines are promoting anti-fur alternatives, showcasing synthetic and plant-based materials."

Türkçe: "Moda dergileri, sentetik ve bitki bazlı malzemeleri sergileyerek kürk karşıtı alternatifleri tanıtıyor."


English: "After learning about the anti-fur movement, many consumers are opting for ethical and cruelty-free products."

Türkçe: "Kürk karşıtı hareket hakkında bilgi edindikten sonra, birçok tüketici etik ve zalimlik içermeyen ürünleri tercih ediyor."

Yorumlar