Anti-gang ne demek?

"Anti-gang" kelimesi, "çete karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, çetelerin oluşturduğu suç ve şiddetin önlenmesine yönelik çabaları, stratejileri ve politikaları ifade eder. Çete karşıtlığı, toplum güvenliğini artırmayı, gençleri çetelere katılmaktan alıkoymayı ve çete üyelerini yeniden topluma kazandırmayı hedefler.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan çete faaliyetlerine karşı konulan direnişi ve mücadeleyi tanımlar.


İşte "anti-gang" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The city launched an anti-gang initiative to reduce street violence."
Türkçe: "Şehir, sokak şiddetini azaltmak için bir çete karşıtı girişim başlattı."

English: "Schools are implementing anti-gang programs to educate students about the dangers of joining gangs."
Türkçe: "Okullar, öğrencileri çetelere katılmanın tehlikeleri hakkında bilgilendirmek için çete karşıtı programlar uygulamaktadır."

English: "Law enforcement agencies are working together on anti-gang strategies to dismantle criminal networks."
Türkçe: "Kolluk kuvvetleri, suç ağlarını dağıtmak için birlikte çete karşıtı stratejiler üzerinde çalışıyor."

English: "Community leaders are advocating for more anti-gang resources to support at-risk youth."
Türkçe: "Toplum liderleri, risk altındaki gençlere destek olmak için daha fazla çete karşıtı kaynak talep ediyor."

English: "The anti-gang task force has been successful in reducing gang-related incidents in the area."
Türkçe: "Çete karşıtı görev gücü, bölgedeki çete ile ilgili olayları azaltmada başarılı oldu."

Yorumlar