Anti-government ne demek?

"Anti-government" kelimesi, "hükümet karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, mevcut hükümetin politikalarına, uygulamalarına veya genel varlığına karşı çıkan bireyleri, grupları ve hareketleri ifade eder.

Hükümet karşıtlığı, siyasi, sosyal veya ekonomik nedenlerle hükümetin yönetim şekline yönelik eleştirileri ve muhalefeti kapsar.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan hükümete yönelik eleştirel bir tutumu veya muhalefeti tanımlar.İşte "anti-government" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-government protests have been growing in number and intensity over the past months."

Türkçe: "Hükümet karşıtı protestolar, geçtiğimiz aylar boyunca sayı ve şiddet olarak artıyor."


English: "Many anti-government activists are calling for reform and greater transparency in governance."

Türkçe: "Birçok hükümet karşıtı aktivist, yönetimde reform ve daha fazla şeffaflık çağrısında bulunuyor."


English: "The opposition party has been labeled as anti-government for its relentless criticism of the administration."

Türkçe: "Muhalefet partisi, yönetimi sürekli eleştirmesi nedeniyle hükümet karşıtı olarak etiketlendi."


English: "Anti-government sentiment is on the rise, fueled by economic downturn and political scandals."

Türkçe: "Ekonomik durgunluk ve politik skandallarla körüklenen hükümet karşıtı duygu yükselişte."


English: "The journalist wrote a series of anti-government articles, exposing corruption and mismanagement."

Türkçe: "Gazeteci, yolsuzluğu ve kötü yönetimi ifşa eden bir dizi hükümet karşıtı makale yazdı."

Yorumlar