Anti-gravity ne demek?

"Anti-gravity" kelimesi, "yerçekimi karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, yerçekiminin etkilerini ortadan kaldırmak veya ona karşı koymak için tasarlanmış teknolojileri ve teorileri ifade eder.

Yerçekimi karşıtı kavramlar, genellikle bilim kurgu ve geleceğin teknolojileri bağlamında tartışılır ve yerçekimi kuvvetini nötralize etme veya tersine çevirme fikrini kapsar. Şu an için, yerçekimi karşıtı teknoloji, büyük ölçüde teorik ve spekülatif bir alandır ve pratikte gerçekleştirilmiş somut bir uygulaması yoktur. Ancak, bazı bilimsel araştırmalar ve deneyler, bu konsept üzerine kurulmuştur.İşte "anti-gravity" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Scientists are exploring anti-gravity technology as a means to revolutionize space travel."

Türkçe: "Bilim insanları, uzay yolculuğunu devrim yapacak bir araç olarak yerçekimi karşıtı teknolojiyi araştırıyorlar."


English: "Anti-gravity devices are a popular theme in science fiction, allowing characters to float and fly without effort."

Türkçe: "Yerçekimi karşıtı cihazlar, bilim kurguda popüler bir tema olup, karakterlerin çaba harcamadan uçmasını ve havada süzülmesini sağlar."


English: "The concept of anti-gravity has been debated for decades, but practical applications are still in the realm of speculation."

Türkçe: "Yerçekimi karşıtı kavramı onlarca yıldır tartışılıyor, ancak pratik uygulamalar hala spekülasyon alanında."


English: "Researchers are investigating the use of anti-gravity fields in medical therapies to relieve joint pressure."

Türkçe: "Araştırmacılar, eklem basıncını hafifletmek için tıbbi terapilerde yerçekimi karşıtı alanların kullanımını inceliyor."


English: "An anti-gravity treadmill allows athletes to train without the full impact on their bodies, simulating weightlessness."

Türkçe: "Yerçekimi karşıtı bir koşu bandı, sporcuların vücutları üzerindeki tam etki olmadan antrenman yapmalarına izin vererek, ağırlıksızlığı simüle eder."

Yorumlar