Anti-gun ne demek?

"Anti-gun" kelimesi, "silah karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, silahların sahiplenilmesine, kullanımına veya genel olarak silahlara karşı olan muhalefeti ifade eder.

Silah karşıtlığı, genellikle silah kontrolü ve silah şiddetinin azaltılması amacıyla yapılan kampanyalar, yasal düzenlemeler ve eğitim çabalarıyla ilişkilidir.

Mecazi bir anlamda, genellikle şiddetin veya güç kullanımının her türlüsüne karşı çıkan bir duruşu temsil edebilir.İşte "anti-gun" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-gun rally drew thousands of people who demanded stricter gun control laws."

Türkçe: "Silah karşıtı miting, daha sıkı silah kontrolü yasaları talep eden binlerce kişiyi çekti."


English: "Many parents have joined anti-gun groups to advocate for safer school environments."

Türkçe: "Birçok ebeveyn, daha güvenli okul ortamları için savunma yapmak üzere silah karşıtı gruplara katıldı."


English: "The tragedy sparked a nationwide anti-gun movement calling for an end to gun violence."

Türkçe: "Trajedi, silah şiddetine son verilmesi çağrısında bulunan ulusal çapta bir silah karşıtı harekete yol açtı."


English: "Anti-gun activists are pushing for background checks on all gun purchases."

Türkçe: "Silah karşıtı aktivistler, tüm silah alımlarında arka plan kontrolleri yapılması için baskı yapıyor."


English: "The debate over gun rights versus anti-gun safety measures continues to divide the nation."

Türkçe: "Silah hakları ile silah karşıtı güvenlik önlemleri arasındaki tartışma, ulusu bölmeye devam ediyor."

Yorumlar