Anti-hijacking ne demek?

"Anti-hijacking" kelimesi, "kaçırma karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, özellikle uçak kaçırmalarını önlemeye yönelik güvenlik önlemleri, politikalar veya teknolojileri ifade eder. Genel olarak, her türlü kaçırma eylemine karşı alınan koruyucu tedbirleri veya eylemleri de kapsayabilir.

Mecazi anlamda, bir kişinin veya grubun bir süreci, etkinliği veya tartışmayı yönlendirme veya ele geçirme girişimine karşı direnme durumunu ifade edebilir.İşte "anti-hijacking" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The airport has implemented advanced anti-hijacking security measures."

Türkçe: "Havalimanı, gelişmiş kaçırma karşıtı güvenlik önlemleri uyguladı."


English: "Anti-hijacking protocols are crucial for the safety of passengers and crew."

Türkçe: "Kaçırma karşıtı protokoller, yolcuların ve mürettebatın güvenliği için hayati öneme sahiptir."


English: "The government introduced new anti-hijacking laws to combat terrorism."

Türkçe: "Hükümet, terörizmle mücadele etmek için yeni kaçırma karşıtı yasaları tanıttı."


English: "Pilots receive anti-hijacking training to prepare for possible threats."

Türkçe: "Pilotlar, olası tehditlere karşı hazırlanmak için kaçırma karşıtı eğitim alır."


English: "The film's plot revolves around an anti-hijacking operation on a commercial airliner."

Türkçe: "Filmin konusu, ticari bir yolcu uçağında gerçekleştirilen bir kaçırma karşıtı operasyon etrafında dönüyor."

Yorumlar