Anti-historical ne demek?

"Anti-historical" kelimesi, "tarih karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, tarihsel gerçeklikleri, olayları veya tarihyazımını reddeden, sorgulayan ya da önemsiz gösteren yaklaşımları, düşünceleri veya tavırları ifade eder.

Mecazi anlamda, geçmişin otoritesine veya önemine meydan okuyan, şimdiki veya gelecekteki durumları, tarih bilgisinin önemini veya doğruluğunu reddeden bir tutumu belirtebilir.İşte "anti-historical" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The author's anti-historical stance questions the accuracy of traditional historical narratives."

Türkçe: "Yazarın tarih karşıtı tutumu, geleneksel tarih anlatılarının doğruluğunu sorguluyor."


English: "Anti-historical perspectives often challenge the established views of history."

Türkçe: "Tarih karşıtı perspektifler genellikle kurulu tarih görüşlerine meydan okur."


English: "The debate became heated when an anti-historical argument was introduced."

Türkçe: "Tarih karşıtı bir argümanın gündeme getirilmesiyle tartışma kızıştı."


English: "His anti-historical approach dismisses the relevance of historical events in understanding the present."

Türkçe: "Onun tarih karşıtı yaklaşımı, şimdiki zamanı anlamada tarihi olayların önemini reddediyor."


English: "The film portrays an anti-historical vision of the future, where history is considered irrelevant."

Türkçe: "Film, tarihin önemsiz kabul edildiği geleceğe dair tarih karşıtı bir vizyon sergiliyor."

Yorumlar