Anti-HIV ne demek?

"Anti-HIV" kelimesi, "HIV karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, Human Immunodeficiency Virus (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) olarak bilinen ve AIDS hastalığına yol açabilen virüse karşı kullanılan ilaçları, tedbirleri veya terapileri ifade eder.

Mecazi bir anlamı genellikle bulunmaz, çünkü bu terim özellikle tıbbi veya sağlık bağlamında kullanılır.İşte "anti-HIV" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The development of anti-HIV drugs has significantly improved the life expectancy of patients."

Türkçe: "HIV karşıtı ilaçların geliştirilmesi, hastaların yaşam beklentisini önemli ölçüde iyileştirdi."


English: "Researchers are working on new anti-HIV vaccines to prevent the spread of the virus."

Türkçe: "Araştırmacılar, virüsün yayılmasını önlemek için yeni HIV karşıtı aşılar üzerinde çalışıyorlar."


English: "Anti-HIV therapies aim to suppress the virus and prevent the progression to AIDS."

Türkçe: "HIV karşıtı terapiler, virüsü baskılamayı ve AIDS'e ilerlemesini önlemeyi amaçlar."


English: "Public health campaigns often promote the use of condoms as an anti-HIV measure."

Türkçe: "Kamu sağlığı kampanyaları sıklıkla HIV karşıtı bir önlem olarak kondom kullanımını teşvik eder."


English: "Living with HIV has become manageable thanks to effective anti-HIV medications."

Türkçe: "Etkili HIV karşıtı ilaçlar sayesinde HIV ile yaşamak yönetilebilir hale geldi."

Yorumlar