Anti-homosexual ne demek?

"Anti-homosexual" kelimesi, "homoseksüellik karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, eşcinsellere, eşcinsel ilişkilere veya eşcinselliği kabul eden kültürlere yönelik olumsuz tutumları, düşmanlığı veya ayrımcılığı ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan cinsel yönelime karşı olumsuz tutumları ve eylemleri belirtir.İşte "anti-homosexual" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anti-homosexual laws in some countries criminalize same-sex relationships."

Türkçe: "Bazı ülkelerdeki homoseksüellik karşıtı yasalar, aynı cinsiyetten ilişkileri suç sayar."


English: "The campaign aimed to combat anti-homosexual prejudice and promote equality."

Türkçe: "Kampanya, homoseksüellik karşıtı önyargıyla mücadele etmeyi ve eşitliği teşvik etmeyi amaçladı."


English: "His anti-homosexual comments sparked controversy and debate."

Türkçe: "Onun homoseksüellik karşıtı yorumları tartışma ve debate yol açtı."


English: "Activists are fighting against anti-homosexual sentiment in society."

Türkçe: "Aktivistler, toplumdaki homoseksüellik karşıtı duygulara karşı mücadele ediyorlar."


English: "The organization provides support for individuals facing anti-homosexual discrimination."

Türkçe: "Organizasyon, homoseksüellik karşıtı ayrımcılıkla karşılaşan bireylere destek sağlıyor."

Yorumlar