Anti-humanism ne demek?

"Anti-humanism" kelimesi, "insancıllık karşıtlığı" veya "humanizm karşıtlığı" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle insan merkezli düşünce sistemleri, değerler ve inançlarla ilgili eleştirileri ve bunlara karşı olan tutumları ifade etmek için kullanılır.

Mecazi bir anlamdan ziyade, genellikle felsefi, kültürel veya entelektüel bir bağlamda insan odaklı yaklaşımların reddedilmesi olarak düşünülebilir.İşte "anti-humanism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The philosopher's work is often associated with anti-humanism due to his critique of traditional humanist values."

Türkçe: "Filozofun çalışması, geleneksel insancıl değerlere yönelik eleştirileri nedeniyle sıkça insancıllık karşıtlığı ile ilişkilendirilir."


English: "Anti-humanism challenges the idea that humans are at the center of moral consideration."

Türkçe: "İnsancıllık karşıtlığı, insanların ahlaki düşünce merkezinde olduğu fikrine meydan okur."


English: "In his discussions on environmental ethics, he adopts an anti-humanist stance, arguing that nature should not be valued solely for its utility to humans."

Türkçe: "Çevre etiği üzerine tartışmalarında, doğanın yalnızca insanlara olan yararına göre değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak insancıllık karşıtı bir tutum benimser."


English: "Anti-humanism in contemporary art seeks to decenter the human subject in favor of more expansive understandings of existence."

Türkçe: "Çağdaş sanattaki insancıllık karşıtlığı, varoluşun daha geniş anlayışları lehine insan öznesini merkezden çıkarmayı amaçlar."


English: "Critics of anti-humanism argue that it leads to a nihilistic view of life, stripping away the significance of human experience."

Türkçe: "İnsancıllık karşıtlığının eleştirmenleri, bunun hayata nihilist bir bakış açısı getirdiğini ve insan deneyiminin anlamını yok ettiğini savunur."

Yorumlar