Anti-humanist ne demek?

"Anti-humanist" kelimesi, "insancıllık karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle insanın öznel deneyimini, akıl ve değerlerini evrenin merkezine koyan humanist düşünceye karşı olan bireyleri veya yaklaşımları ifade eder.

Mecazi bir anlamdan ziyade, felsefi veya entelektüel bir pozisyon olarak, insan merkezli değerlerin ve inançların eleştirisini yapanları tanımlar.İşte "anti-humanist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The author's anti-humanist views are evident in his writings, where he questions the primacy of human reason."

Türkçe: "Yazarın insancıllık karşıtı görüşleri, insan aklının önceliğini sorguladığı yazılarında açıkça görülür."


English: "As an anti-humanist, she believes that environmental concerns should take precedence over human needs."

Türkçe: "Bir insancıllık karşıtı olarak, çevresel endişelerin insan ihtiyaçlarının önüne geçmesi gerektiğine inanır."


English: "His anti-humanist stance challenges the idea that human culture is the pinnacle of evolution."

Türkçe: "Onun insancıllık karşıtı duruşu, insan kültürünün evrimin zirvesi olduğu fikrine meydan okur."


English: "Anti-humanists argue that technology has the potential to transcend human limitations, a view that is often met with skepticism."

Türkçe: "İnsancıllık karşıtları, teknolojinin insan sınırlarını aşma potansiyeline sahip olduğunu savunur, bu görüş genellikle şüphe ile karşılanır."


English: "In the debate, he represented the anti-humanist perspective, questioning the inherent value of human-centered philosophies."

Türkçe: "Tartışmada, insan merkezli felsefelerin doğuştan gelen değerini sorgulayan insancıllık karşıtı perspektifi temsil etti."

Yorumlar