Anti-humanitarian ne demek?

"Anti-humanitarian" kelimesi, "insani yardım karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, insani değerlere, özellikle de acil durumlarda insanlara yardım etme çabalarına karşı olan tutumları ve eylemleri ifade eder.

Mecazi bir anlamdan çok, bu terim genellikle bireylerin veya grupların, insani yardım organizasyonlarına veya insani yardım çabalarına karşı çıktıklarını belirtmek için kullanılır.İşte "anti-humanitarian" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The regime's anti-humanitarian policies have led to widespread criticism from the international community."

Türkçe: "Rejimin insani yardım karşıtı politikaları, uluslararası toplumdan yaygın eleştirilere yol açtı."


English: "Her anti-humanitarian stance on refusing aid to war-torn regions has sparked outrage."

Türkçe: "Savaş yırtılmış bölgelere yardımı reddetme konusundaki insani yardım karşıtı tutumu öfkeye neden oldu."


English: "The anti-humanitarian measures taken by the government have exacerbated the humanitarian crisis."

Türkçe: "Hükümet tarafından alınan insani yardım karşıtı önlemler, insani krizi kötüleştirdi."


English: "Activists condemned the anti-humanitarian rhetoric used to justify the denial of basic human rights."

Türkçe: "Aktivistler, temel insan haklarının reddini haklı çıkarmak için kullanılan insani yardım karşıtı söylemi kınadı."


English: "The organization faced anti-humanitarian backlash for its decision to cut off aid to the refugee camp."

Türkçe: "Organizasyon, mülteci kampına yardımı kesme kararı nedeniyle insani yardım karşıtı tepkiyle karşılaştı."

Yorumlar