Anti-hunger ne demek?

"Anti-hunger" kelimesi, "açlık karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, açlığı önleme ve yok etme çabalarını, özellikle de gıda güvenliği sağlama, beslenme programları uygulama ve kıtlıkla mücadele gibi faaliyetleri ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaktan ziyade, genellikle somut eylemler ve politikalar bağlamında kullanılır.İşte "anti-hunger" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The charity launched an anti-hunger campaign to feed the homeless."

Türkçe: "Hayır kurumu, evsizleri beslemek için bir açlık karşıtı kampanya başlattı."


English: "Governments must implement anti-hunger policies to ensure food security for all citizens."

Türkçe: "Hükümetler, tüm vatandaşlar için gıda güvenliğini sağlamak amacıyla açlık karşıtı politikalar uygulamalıdır."


English: "The anti-hunger initiative aims to provide school meals to underprivileged children."

Türkçe: "Açlık karşıtı girişim, dezavantajlı çocuklara okul yemekleri sağlamayı amaçlamaktadır."


English: "Activists are calling for more funding to support anti-hunger programs worldwide."

Türkçe: "Aktivistler, dünya çapında açlık karşıtı programları desteklemek için daha fazla fon çağrısında bulunuyorlar."


English: "The conference focused on innovative solutions to address the anti-hunger challenge."

Türkçe: "Konferans, açlık karşıtı meydan okumayı ele almak için yenilikçi çözümlere odaklandı."

Yorumlar