Anti-hunt ne demek?

"Anti-hunt" kelimesi, "avlanma karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, avcılığa, özellikle vahşi hayvanların avlanmasına karşı çıkan hareketleri, politikaları veya bireysel görüşleri ifade eder. Genellikle hayvan hakları savunucuları, çevre koruma grupları ve doğal yaşamın korunmasını destekleyenler tarafından kullanılır.

Mecazi bir anlamı olmaktan ziyade, genellikle avlanmanın etik, çevresel ve koruma yönlerine ilişkin somut endişelerle bağlantılı olarak kullanılır.


İşte "anti-hunt" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-hunt protest outside the parliament attracted hundreds of activists."
Türkçe: "Parlamento dışındaki avlanma karşıtı protesto yüzlerce aktivisti çekti."

English: "Many conservationists support anti-hunt measures to protect endangered species."
Türkçe: "Birçok korumacı, tehlike altındaki türleri korumak için avlanma karşıtı önlemleri desteklemektedir."

English: "The documentary highlighted the anti-hunt movement's efforts to end fox hunting."
Türkçe: "Belgesel, tilki avını sona erdirmek için avlanma karşıtı hareketin çabalarını vurguladı."

English: "Anti-hunt activists argue that hunting is cruel and unnecessary for modern society."
Türkçe: "Avlanma karşıtı aktivistler, avcılığın modern toplum için zalimce ve gereksiz olduğunu savunuyorlar."

English: "The new legislation reflects the growing influence of anti-hunt sentiments among the public."
Türkçe: "Yeni yasalar, halk arasında avlanma karşıtı duyguların artan etkisini yansıtmaktadır."

Yorumlar