Anti-hunter ne demek?

"Anti-hunter" kelimesi, "avcılık karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, avcılığa karşı çıkan, özellikle vahşi hayvan avcılığına karşı olan bireyleri veya grupları ifade eder. Genellikle hayvan hakları savunucuları, çevre korumacıları ve doğal yaşamın korunmasını destekleyenler arasında kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan avcılığın etik, çevresel ve koruma yönlerine ilişkin somut endişelerle ilgili kullanılır.İşte "anti-hunter" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anti-hunters often organize campaigns to raise awareness about the impact of hunting on wildlife."

Türkçe: "Avcılık karşıtları sık sık, avcılığın yaban hayatı üzerindeki etkisi hakkında farkındalık yaratmak için kampanyalar düzenler."


English: "The anti-hunter's argument is that wildlife should be observed and not killed for sport."

Türkçe: "Avcılık karşıtının argümanı, yaban hayvanlarının spor için öldürülmemesi, gözlemlenmesi gerektiğidir."


English: "Anti-hunters successfully lobbied for a ban on fox hunting in the region."

Türkçe: "Avcılık karşıtları, bölgede tilki avını yasaklayan bir yasayı başarıyla savundular."


English: "Many anti-hunters are also involved in wildlife conservation and rehabilitation efforts."

Türkçe: "Birçok avcılık karşıtı aynı zamanda yaban hayatı koruma ve rehabilitasyon çabalarında da yer alır."


English: "The debate between hunters and anti-hunters is often heated, reflecting deep ethical and environmental concerns."

Türkçe: "Avcılar ile avcılık karşıtları arasındaki tartışma genellikle hararetli olur, derin etik ve çevresel endişeleri yansıtır."

Yorumlar